KIM JESTEŚMY

Firma PAMET Hubert Paprocki specjalizuje się w produkcji składanych kontenerów magazynowych.

Nasze dane: PAMET Hubert Paprocki ul. Tuwima 4, 78-300 Świdwin

Kontakt z naszym przedstawicielem możliwy jest pod adresem info@ht-box.com

CZYJE I JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Nasze usługi i produkty skierowane są do sektora przedsiębiorstw,sektora publicznego oraz osób prywatnych. Przetwarzamy przede wszystkim dane firm i jednostek, które korzystają z naszych usług lub są zainteresowane podjęciem z nami współpracy. Wśród tych danych znajdują się informacje o osobach, które występują w imieniu naszych Klientów – jako ich reprezentanci, pełnomocnicy, prokurenci, przedstawiciele czy osoby kontaktowe. Prowadząc negocjacje a później realizując projekty możemy mieć również dostęp do danych pracowników i współpracowników naszych Klientów a w ramach świadczonych usług – nasi pracownicy mogą otrzymać tymczasowy dostęp do zbiorów danych, których administratorami są nasi Klienci.

Działając jako administrator, pozyskujemy tylko te dane, które są nam niezbędne do realizacji umowy lub dane, które zostały nam przekazane dobrowolnie przez naszych Klientów w ramach wykonywania zawartej umowy. Najczęściej są to dane identyfikujące (np. imię i nazwisko lub nazwa firmy), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, adres) informacje na temat funkcji w firmie lub jednostce Klienta oraz dane dotyczące historii naszej współpracy.

 

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Przede wszystkim danych osobowe przetwarzamy, aby w sposób prawidłowy zrealizować dyspozycje naszych Klientów oraz wykonać w sposób właściwy umowę, którą zawarliśmy.

Oprócz tego możemy wykorzystać posiadane dane osobowe do marketingu usług własnych – poprzez wysyłkę informatorów, newsletterów, informacji o ofertach, promocjach czy nowych usługach.

Możemy również wykorzystać dane otrzymane od naszych Klientów do działań rozwojowych, poprzez prowadzenie badań rynku oraz badań satysfakcji.

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH KLIENTÓW ?

Dane naszych Klientów mogą być powierzone firmom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zleceń – np. firmą zewnętrznym  realizującym zadania z naszego upoważnienia i na nasze polecenie.

Nie przekazujemy danych naszych Klientów innym podmiotom w celach, które nie są bezpośrednio związane z wykonaniem umowy.

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY?

Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub żądania ich usunięcia;

– żądania przeniesienia danych w sposób zautomatyzowany na rzecz wskazanych przez tą osobę odbiorców

– wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie przez nas jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

INNE WAŻNE INFORMACJE

Nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

Dane naszych Klientów będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia celu przetwarzania oraz przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń – w celu umożliwienia realizacji przysługujących nam oraz naszym Klientom praw lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych w ramach podjętej lub planowanej współpracy jest dobrowolne ale w niektórych sytuacjach może być niezbędne w celu skorzystania z naszych usług.

Nie stosujemy zautomatyzowanego profilowania danych w rozumieniu RODO ani nie podejmujemy żadnych decyzji, opartych na takim profilowaniu.

Nie przetwarzamy informacji szczególnych kategorii w rozumieniu RODO, takich jak np. informacje o stanie zdrowia, poglądach politycznych, wyznaniu, przynależności związkowej lub dotyczących wyroków skazujących

Nie przekazujemy przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani do żadnej organizacji międzynarodowej.